Giờ xuất bến của nhà xe Châu Tịnh

Giờ xuất bến

Hà Tĩnh - Hà Nội

Hà Nội - Hà Tĩnh

Lộc Hà

05h30; 20h30

-

Nghi Xuân

06h30; 21h00; 21h00(VIP); 22h30

-

Bến xe Nước Ngầm

-

08h30; 10h00; 11h30(VIP), 12h30; 13h30(VIP); 15h00; 16h00; 21h00

VP Mỹ Đình

-

07h30; 09h00; 10h30(VIP); 11h30; 12h30(VIP); 14h00; 15h30; 21h45