Giá vé tuyến Hà Tĩnh - Vinh - Hà Nội

Nhà xe Châu Tịnh hoạt động trên tuyến Nghi Xuân – Hà Tĩnh – Vinh – Hà Nội với 3 dòng xe: Giường nằm, Limousine 32 phòng, Limousine 20 phòng. Giá vé từng loại xe

Hà Nội - Vinh - Hà Tĩnh

Xe giường nằm
VND 250
000
  • Giường nằm sạch sẽ
  • Bánh mỳ ăn nhẹ kèm
  • Nước uống, khăn lạnh

Hà Nội - Vinh - Hà Tĩnh

Xe limousine 32 phòng
VND 280
000
  • Giường nằm sạch sẽ
  • Bánh mỳ ăn nhẹ kèm
  • Nước uống, khăn lạnh

Hà Nội - Vinh - Hà Tĩnh

Xe limousine 20 phòng
VND 350
000
  • Giường nằm sạch sẽ
  • Bánh mỳ ăn nhẹ kèm
  • Nước uống, khăn lạnh