Các chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ làm thẻ bệnh nhân

Chính sách hỗ trợ cho hội viên người cao tuổi (trên 70 tuổi).

Chính sách hỗ trợ thương binh, người có công với cách mạng.

Thông tin liên hệ

Bộ phận tư vấn

0984.83.84.87

Trụ sở làm việc

Văn phòng Cổ Đạm (Thôn 6, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)